Psychoterapia indywidualna

osób dorosłych w Krakowie

Psycholog, psychoterapeuta Katarzyna Serafin-Wójcik

Więcej

Czym jest psychoterapia

Psychoterapia jest formą leczenia zaburzeń psychicznych, za pomocą rozmowy, która odbywa się podczas stałych spotkań pacjenta z psychoterapeutą. Psychoterapeuta korzysta z różnych technik, które umożliwiają dokonanie zmiany w przeżywaniu, myśleniu i zachowaniu danej osoby, polepszając jakość jej życia. Psychoterapeuta nie mówi co powinno się robić, nie daje też prostych rad.

Pomaga przyjrzeć się przyczynom trudności z jakimi boryka się osoba szukająca pomocy oraz mechanizmom i schematom, które leżą u ich podstaw.
Poprzez towarzyszenie w przyglądaniu się własnym doświadczeniom pomaga w lepszym rozumieniu siebie, swoich sposobów reagowania i emocji.

Dla kogo
psychoterapia


Więcej

Jak wygląda pierwsze
spotkanie

rozpoznanie
charakteru
trudności

Osoba zgłaszająca się do psychoterapeuty może
w bezpiecznej atmosferze opowiedzieć o swoich problemach. Zadaniem psychoterapeuty jest rozpoznanie charakteru trudności z jakimi się zmaga. Celem pierwszego spotkania czyli konsultacji psychologicznej jest wybór odpowiedniej formy pomocy, która będzie dostosowana
do potrzeb danej osoby.

Zazwyczaj potrzebne są 3 spotkania konsultacyjne, podczas których można zdecydować o rozpoczęciu psychoterapii, poradnictwa psychologicznego bądź też przekierowaniu do innego specjalisty.

W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu psychoterapii ustala się zasady współpracy. Konsultacja jest także okazją do sprawdzenia jak pacjent czuje się w obecności psychoterapeuty.

Psychoterapia
to jak wyprawa
w góry

Psychoterapia jest jak wyprawa w góry, w trakcie której można się przestraszyć, wzruszyć, zwątpić czy też stracić siły, jednak pokonanie trudności i dotarcie na szczyt niesie ze sobą uczucie satysfakcji, spokoju i radości

Katarzyna
serafin-wójcik

W swojej pracy lubię towarzyszyć ludziom w poznawaniu ich wewnętrznego świata przeżyć. Jest mi bliskie podejście psychodynamiczne, które umożliwia wspólne odkrywanie różnych obszarów osobowości.

Dostrzegam indywidualność każdej osoby i z szacunkiem podchodzę do jej dążeń i potrzeb. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w konferencjach i szkoleniach. Kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zapraszam do współpracy