Pomagam osobom dorosłym, które zmagają się z:

 • zaburzeniami osobowości, trudnościami w nawiązywaniu oraz podtrzymywaniu relacji z innymi ludźmi
  syndromem DDA (Dosrosłych Dzieci Alkoholików), współuzależnieniem
 • zaburzeniami nastroju, depresją, smutkiem, przygnębieniem, brakiem satysfakcji ze swojego życia
 • zaburzeniami lękowymi, nerwicą, niepokojem, ciągłym zamartwianiem się, nieśmiałością, natrętnymi myślami
 • objawami somatycznymi takimi jak zmęczenie, bóle głowy, napięcie, dolegliwości żołądkowe oraz chorobami somatycznymi które mogą mieć podłoże psychiczne
 • żałobą, konsekwencjami przeżytej traumy, doświadczeniem sytuacji kryzysowej takiej jak rozwód czy też strata bliskiej osoby
 • zaburzeniami odżywiania takimi jak anoreksja, bulimia
 • konfliktową bliską relacją, kryzysem w związku
 • niskim poczuciem własnej wartości
 • poczuciem niezrozumienia i samotności
 • chęcią zrozumienia przyczyn swoich problemów oraz lepszego poznania siebie