Katarzyna Serafin-Wójcik

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam szkolenie psychoterapeutyczne, które jest organizowane przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie.

Szkolenie to jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyplom magistra psychologii uzyskałam na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie
zawodowe

W swojej pracy
wykorzystuję podejście
psychodynamiczne

 

Swoje doświadczenie kliniczne oraz psychoterapeutyczne zdobyłam w pracy indywidualnej z pacjentem oraz z grupą w Szpitalu Uniwersyteckim im. Mikołaja Kopernika, Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego, Zakładzie Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskim Ośrodku Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików, Krakowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Centrum Psychoterapii.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych.

W swojej pracy wykorzystuję podejście psychodynamiczne. Bazując na relacji terapeuta-pacjent pozwala dotrzeć do źródła problemu i objawów, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.