Psychoterapia indywidualna

 

Pomaga przezwyciężyć trudności z jakimi boryka się dana osoba.  Regularne spotkania z terapeutą są okazją do przyjrzenia się sobie, swoim przeżyciom, potrzebom, uczuciom oraz sposobom reagowania.

Psychoterapia indywidualna prowadzi to do lepszego poznania siebie, przyczyn swoich problemów oraz ich przepracowania.